Вирішення спорів щодо постачання електричної енергії

Вирішення спорів щодо постачання електричної енергії

Звернення, скарги та претензії споживачів стосовно якості постачання електричної енергії та повідомлення споживачів
про загрозу електробезпеки мають бути оформлені у письмовій формі і надані поштовим зв`язком на адресу ТОВ «АВГУСТА»
69106, Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Теплична, будинок 5
або на електронну адресу: info@avg.energy
Також споживачі мають можливість надіслати свої звернення, скарги та претензії за допомогою мобільного додатку «Енергетика Онлайн».
Мобільний додаток можна завантажити з Google Play та App Store за назвою EnergyOnline.

Отримані звернення, скарги, претензії та повідомлення споживачів розглядаються у порядку та строки, встановлені Правилами користування електричною енергією і чинним законодавством України.

Всі Спори і розбіжності, які можуть виникнути щодо тлумачення і застосування Договору поставки електричної енергії або в зв’язку з ним, або інші суперечки, які можуть виникнути при взаємодії між Постачальником і Споживачем будуть вирішуватися шляхом переговорів і консультацій.

У випадку неможливості досягнення згоди Сторін в процесі переговорів і консультацій, Сторони мають право звернутися із заявою про вирішення спору до Регулятора у відповідності до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» і / або передати спір до господарських судів України. Звернення до Регулятора або його територіального підрозділу не позбавляє Сторони права на вирішення спору в судовому порядку.

Відповідно до статті 21 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор забезпечує захист прав та законних інтересів споживачів товарів (послуг), які виробляються (надаються) суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, розгляд звернень таких споживачів та врегулювання спорів, надання роз’яснень з питань застосування нормативно-правових актів Регулятора:Регулятор розглядає скарги споживачів щодо порушення їхніх прав та інтересів суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, а також вирішує спори, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, з питань:доступу/приєднання до електричних, теплових та газових мереж, нафто- та продуктопроводів, мереж централізованого водопостачання і водовідведення;дотримання суб’єктами господарювання ліцензійних умов;якості товарів і послуг, що надаються споживачам у сферах енергетики та комунальних послуг;інших питань, розгляд яких віднесено законом до компетенції Регулятора.Регулятор розглядає скарги споживачів відповідно до Закону України “Про звернення громадян”. Вирішення спорів, що виникають між суб’єктами господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, здійснюється у порядку, затвердженому Регулятором.Під час розгляду скарг, вирішення спорів Регулятор має право вимагати від суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, копії документів, пояснення та іншу інформацію, необхідні для встановлення фактичних обставин справи та врегулювання спорів.До прийняття рішення по суті спірного питання Регулятор може проводити попередні слухання із залученням заінтересованих осіб та, за потреби, проводити позапланові перевірки. Порядок проведення попередніх слухань визначається Регулятором.За результатами розгляду скарги, вирішення спорів Регулятор приймає рішення про:припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сфері енергетики та комунальних послуг, законодавства у відповідній сфері;припинення порушення суб’єктом господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, ліцензійних умов;накладення штрафу на суб’єкта господарювання, що провадить діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, у встановленому порядку;припинення розгляду звернення заявника.

Якщо у Вас є запитання скористуйтесь формою зворотнього зв’язку.