Спеціалісти Групи Tolk системно підвищують свій фаховий рівень

Спеціалісти Групи Tolk системно підвищують свій фаховий рівень

Навчання, розвиток, удосконалення вмінь та навичок команди – один із базових принципів Групи компаній Tolk, для якої професіоналізм співробітників – понад усе. Саме тому фахівці компаній, які входять до Групи, системно працюють над підвищенням фахового рівня. Адже, як впевнені в Tolk, професіонал не той, хто досконало вивчив один напрям чи галузь, а той, хто не зупиняється на досягнутому і завжди прагне нового.

Працівники Групи постійно беруть участь у різноманітних навчальних програмах, тренінгах, грантових проєктах, спрямованих на підвищення професійності та опанування нових знань, умінь, підходів.

Так і нещодавно керівники та менеджери управлінської ланки ТОВ «Волиньелектрозбут» (Група Tolk) Михайло Петрук, Марта Лагода та Олександр Помазун взяли участь у грантовому навчально-консультаційному проєкті для бізнесу «Стале та стійке підприємництво» (за методикою SURE), який здійснюється в межах програми міжнародної співпраці «EU4Business: відновлення, конкурентоспроможність та інтернаціоналізація МСП». Ця програма спрямована на підтримку економічної стійкості, відновлення та зростання України, створення кращих умов для розвитку українських малих і середніх підприємств (МСП), а також підтримку інновацій та експорту.

Начальник відділу оптової закупівлі ТОВ «Волиньелектрозбут» Олександр Помазун за результатами участі в проєкті відзначив його актуальність та важливість для компанії зокрема та українського бізнесу загалом:

«Під час тренінгу, можна сказати, відбулась систематизація та структуризація знань, набутих з досвідом роботи та певною мірою знаних на інтуїтивному рівні. Тепер буде простіше планувати стратегії, які знижують ризики, прогнозувати застосування широкого спектра фінансових операцій, здійснювати диверсифікацію портфеля за класами активів, що в нинішніх умовах украй актуально. Рекомендую бізнесу долучатися до таких програм – зараз, як ніколи, важливо вдумливо працювати над побудовою стійкої моделі економіки України».

Олександр Помазун відзначив, що подібні заходи важливі не тільки тим, що є нагода отримати нові знання, а й можливістю розширити коло комунікацій, які у майбутньому сприятимуть обміну інформацією, досвідом, напрацюваннями.