Пам'ятка. Підстави припинення надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу

Пам'ятка. Підстави припинення надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу

Підстави припинення надання послуг з розподілу електричної енергії споживачу

Оператор системи розподілу (далі – ОСР) надає послуги з розподілу електричної енергії користувачу БЕЗПЕРЕРВНО, крім випадків, передбачених договором про надання послуг з розподілу електричної енергії та Кодексом системи розподілу (далі – Кодекс).

ТАК ЗА ЯКИХ ОБСТАВИН ОСР МАЄ ПРАВО ПРИПИНИТИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З РОЗПОДІЛУ?

Передбачені пунктом 11.5.2. глави 11.5. Кодексу  виключні випадки припинення розподілу електричної енергії користувачу наведені нижче.

За заявою користувача. Таке припинення (тимчасове або остаточне) може бути спричинене у зв’язку із припиненням експлуатації електроустановки користувачем, продажем/передачею прав власності/користування на об’єкт користувача, або іншими тимчасовими причинами припинення електропостачання (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт тощо).

За зверненням електропостачальника. У випадку заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником або недопущення уповноважених представників електропостачальника до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача, електропостачальник має право звернутися до ОСР (з яким електропостачальником укладено договір про постачання електричної енергії) із запитом щодо припинення/призупинення розподілу електричної енергії користувачу.

За ініціативою ОСР. Підставою для такої ініціативи можуть бути наступні обставини:

 • закінчення строку дії/розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;
 • несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії (у такому випадку ОСР надає користувачу письмовим повідомленням (з позначкою про вручення) попередження про припинення електроживлення);
 • виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу (в такому випадку ОСР має право без попередження повністю припинити розподіл електричної енергії після оформлення у встановленому цим Кодексом порядку акта про порушення);
 • наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії;
 • несанкціоноване відновлення електроживлення користувача (споживача електричної енергії);
 • невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України (Держенергонагляд), щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок користувача, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу;
 • недопущення до електроустановок користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України та/або договором;
 • порушення користувачем Правил охорони електричних мереж, а саме – виконання робіт/іншої діяльності поблизу електричних мереж або створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму та інші порушення, з повним переліком яких можна ознайомитись тут;
 • проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу, здійснивши відповідні погодження та попередження відповідно до вимог Кодексу;
 • проведення системних випробувань;
 • у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР;
 • у разі несвоєчасної сплати замовником остаточного розрахунку відповідно до умов договору про приєднання (для випадків зміни технічних параметрів).

За ініціативою адміністратора комерційного обліку (на сьогодні – НЕК «Укренерго»). Підставою для такої ініціативи є невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом.

Через форс-мажорні обставини. До таких обставин відносяться аварійні перерви електропостачання, а також застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України та інші форс-мажорні обставини.

ВАЖЛИВО. У разі усунення користувачем у встановлений строк порушень, що завчасно (до дати припинення/обмеження розподілу електричної енергії, зазначеної у попередженні) належним чином підтверджується, електроустановки користувача НЕ ВІДКЛЮЧАЮТЬСЯ.

ТАКОЖ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВІДКЛЮЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ (ПОБУТОВИХ СПОЖИВАЧІВ) ПЕРЕД ВИХІДНИМИ ТА СВЯТКОВИМИ ДНЯМИ!

У будь-якому іншому випадку, відповідно до пункту 11.5.21. глави 11.5.  Кодексу та законодавства України, ОСР несе відповідальність перед користувачем за припинення/обмеження розподілу електричної енергії, спричиненого діями (бездіяльністю) ОСР, а також якщо таке припинення/обмеження розподілу було проведено без належного попередження користувача. Також ОСР зобов’язаний відшкодувати збитки, понесені користувачем внаслідок неправомірного припинення/обмеження розподілу електричної енергії (абзац другий пункту 11.5.21. глави 11.5.  Кодексу).

Таким чином законодавство України чітко визначає виключний перелік випадків, коли ОСР має право припинити чи обмежити розподіл електроенергії споживачам, а також передбачає значні штрафи за порушення ОСР вимог законодавства, що регулює діяльність ринку електроенергії.

Розміри штрафів, які накладаються, зокрема органами Антимонопольного комітету України, НКРЕКП, можуть досягати десятків мільйонів гривень, і це є достатньо дієвим інструментом, що запобігає безпідставним припиненням електропостачання, іншим зловживанням зі сторони ОСР своїм монопольним становищем.

ТОВ «АВГУСТА» піклується про нашого Споживача! При виникненні запитань по наданій інформаціїя, будь ласка звертайтесь, будемо раді допомогти!  

Тел. +38 044 496-01-01 или 0 800 33 18 33